Tehtävänanto

Harjoitustyö käsittelee hahmoanimaatiota, ja siihen liittyviä luurankojen, kinematiikan ja epälineaarisen animaation käsitteitä. Tarkoituksena on tutustua ihmisenkaltaisen perusluurangon rakentamiseen, sen animoimiseen ja geometrian liittämiseen rakennettuun luurankoon. Harjoitustyön lopputuloksena jokaisen on palautettava äärimmäisen yksinkertaistettu, piirteetön ihmishahmo liitettynä luurankoon, ja tälle animoituna kävelyluuppi (nk. walk-cycle). Tärkeää ei edelleenkään ole mallinnettu geometria vaan liike joka sille on animoitu. Arvostelussa pääpaino on nimenomaan persoonallisella, luonnetta kuvaavalla kävelyllä. Kiinnitä huomiota sellaisiin asioihin kuin rytmi, lantion liike, vartalon kierto ja liikkeen sulavuus. Kameran tulee olla paikallaan kuvakulmassa josta näkyy koko hahmo. Mikäli hahmo kulkee useita askelia (ei olennaista, sillä videoklipin luuppaus on keksitty), voi se toki kulkea kameran ohi, mutta koko vartalon liikkeen on näyttävä animaatiossa. Selityksiä robottimaisen jäykän luonteen kuvaamisesta ei uskota.

The goal of this animation exercise (ogm/avi/webm) was to create a walk-cycle.